Od teraz możesz zgłosić naprawę swojego pojazdu online. Oddzwonimy!
Zgłoś naprawę

Misja i wizja

"Wsparcie transportu drogowego, krajowego i międzynarodowego poprzez świadczenie  najwyższej jakości usług związanych z obsługą i naprawą pojazdów użytkowych, stosując przy tym zasady Polityki Zrównoważonego Rozwoju" 

Jako podstawowy cel polityki transportowej przyjmuje się zdecydowaną poprawę jakości systemu transportowego i jego rozbudowę zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, albowiem jakość systemu transportowego jest jednym z kluczowych czynników, decydujących o warunkach życia mieszkańców i o rozwoju gospodarczym kraju i regionów. MRR.

Firma WEMAN w ciągu kolejnych kilku lat będzie w gronie najlepszych serwisów pojazdów ciężarowych w województwie Lubelskim, oraz zdobędzie rozpoznawalność na terenie całej Polski, Europy Środkowej i Wschodniej.